آدرس لینک شما

url shortening, url shortener

رایگان

کوتاه کننده لینک، لينک پی سرویسی رایگان و فارسی جهت کوتاه کردن لینک وب سایت ها، لینک شبکه های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و ... است. با سرویس لینک پی، لینک کوتاه آدرس خود را به سادگی دریافت نمائید.

analytics, address shortener

آمار

سرویس کوتاه کننده لینک، لینک پی پس از کوتاه کردن لینک، اطلاعاتی جامع در رابطه با بازدید کنندگان لینک کوتاه را در اختیار شما قرار می دهد. مشاهده آمار لینک کوتاه، برای عموم بازدید کنندگان امکان پذیر است.

در صورتی که می خواهید لینک خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، از سرویس اشتراک لینک، لینک پین استفاده نمایید.

لینک پین، علاوه بر اشتراک گذاری لینک با سایر بازدید کنندگان، لینک کوتاه را هم در اختیار شما قرار می دهد.